Izjava o varstvu osebnih podatkov

Portal My name is Covid – 19 je v lasti podjetja Medico Veritas d. o. o. Forumski del
sestavljajo številni moderirani in nemoderirani forumi, na katerih se uporabniki
pogovarjajo med seboj in s strokovnjakom – moderatorjem, kjer je to posebej
navedeno.
Portal je dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu, upravljavec pa si pridržuje pravico
do omejitve dostopa zaradi tehničnih ali drugih razlogov.
Ob uporabi naših storitev nam zaupate svoje osebne podatke. Zavedamo se, da je to
velika odgovornost, zato posvečamo zaščiti vaših osebnih podatkov veliko pozornost
ter vam obenem omogočamo nadzor nad njimi.
Podjetje Medico Veritas d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov sam ali s pomočjo
pogodbenih obdelovalcev zbira, hrani in obdeluje osebne podatke uporabnikov
portala My name is Covid – 19 pridobljene ob obisku in registraciji, v skladu z
vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (https://www.ip-
rs.si/zakonodaja/).
Originalni dokument je napisan v slovenščini in kjer bi lahko bila razlika v
razumevanju prevoda, velja slovenska verzija.

Kot upravljavec sami ali s pomočjo pogodbenih partnerjev zbiramo, hranimo in
obdelujemo osebne podatke uporabnika na podlagi obiska ali uporabe portala My
name is Covid – 19:
IP-naslov, piškotki
Kot upravljavec sami ali s pomočjo pogodbenih partnerjev zbiramo, hranimo in
obdelujemo osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec:
uporabniško ime, naslov, naslov elektronske pošte.
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se
izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni
obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih
podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali
spreminjanje, klicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje
ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje,
anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Osebne podatke uporabnikov portala My name is Covid – 19 (z vsemi poddomenami)
zbiramo, hranimo in obdelujemo za namene, opisane v tej izjavi.

KO ZASLEDUJEMO ZAKONITE INTERESE

Vaše podatke obdelujemo za naše zakonite interese (Splošni pogoji uporabe portala
My name is Covid – 19) in naših pogodbenih partnerjev in pri tem uporabljamo
primerne varnostne ukrepe za zaščito vaše zasebnosti. To pomeni, da vaše podatke
obdelujemo za namene, kot so naslednji:
 *zagotavljanje, vzdrževanje in izboljšanje naših storitev za potrebe naših
uporabnikov,
 *razvijanje novih izdelkov in funkcij, uporabnih za naše uporabnike,
 *razumevanje, kako ljudje uporabljajo naše storitve, da zagotovimo in izboljšamo
učinkovitost delovanja naših storitev,
 *prilagajanje naših storitev, da vam zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo,
 *obveščanje o dogodkih, novostih in ostalih aktivnostih podjetja Medico Veritas
d.o.o. in njega vsakokratnih povezanih (odvisnih) družb
 *obveščanje uporabnikov o naših tržnih storitvah,
 *zagotavljanje oglaševanja, da je lahko veliko naših storitev brezplačno dostopnih
uporabnikom,
 *odkrivanje, preprečevanje ali drugačno obravnavanje prevar, zlorab in varnostnih ali
tehničnih težav v naših storitvah,
 *zaščita pred kršitvijo pravic ali varnosti naših uporabnikov pred morebitno škodo na
njihovi lastnini, kot zahteva ali dovoljuje zakonodaja,
 *izvajanje raziskav, ki izboljšujejo naše storitve za naše uporabnike in koristijo
javnosti,
 *izpolnjevanje obveznosti do naših partnerjev, kot so razvijalci in imetniki pravic,
 *uveljavljanje pravnih zahtevkov, vključno s preiskavo morebitnih kršitev veljavnih
pogojev storitve.

PRI RAVNANJU V SKLADU Z ZAKONSKIMI OBVEZNOSTMI

Vaše osebne podatke bomo obdelali, če smo pravno zavezani k temu, na primer, če
se odzivamo na sodni postopek ali izvršljiv akt državnega organa.
Vaših osebnih podatkov ne razkrivamo družbam, organizacijam ali posameznikom
zunaj podjetja Medico Veritas d.o.o., razen v primerih:
Osebne podatke bomo posredovali tretjim osebam samo z vašim soglasjem.
Osebne podatke damo na voljo svojim povezanim osebam in drugim zaupanja
vrednim družbam ali posameznikom, da jih obdelujejo v našem imenu, po naših
navodilih ter skladno z našo izjavo o varstvu osebnih podatkov in vsemi drugimi
ustreznimi ukrepi za zagotavljanje zaupnosti in varnosti. Ponudnike storitev na primer
uporabljamo za pomoč pri podpori naših uporabnikov. Osebne podatke bomo razkrili
zunaj podjetja Medico Veritas d.o.o., če v dobri veri verjamemo, da so dostop do
takih podatkov, njihova uporaba, hranjenje ali razkritje razumno potrebni za:

*upoštevanje morebitnih veljavnih predpisov, zakonodaje, pravnih postopkov ali
izvršljivih aktov državnih organov;
 *uveljavljanje veljavnih pogojev storitve, vključno s preiskovanjem morebitnih
kršitev;
 *odkrivanje, preprečevanje ali drugačno obravnavanje prevar in varnostnih ali
tehničnih težav;
 *zaščito pred kršitvijo pravic ali varnosti portala My name is Covid – 19, njegovih
uporabnikov ali javnosti ter pred škodo na njihovi lastnini, kot to zahteva ali dovoli
zakonodaja.
Javno in našim pogodbenim partnerjem, kot so izdajatelji, oglaševalci, razvijalci ali
imetniki pravic, lahko razkrijemo podatke, ki ne omogočajo osebne prepoznave.
Podatke lahko na primer javno objavimo, da prikažemo gibanja na področju splošne
uporabe naših storitev. Določenim partnerjem dovolimo tudi zbiranje podatkov iz
vašega brskalnika ali naprave za namene oglaševanja in merjenja, in sicer z uporabo
njihovih piškotkov ali podobnih tehnologij.
Če bo podjetje Medico Veritas d.o.o. vključeno v združitev, pripojitev ali prodajo
premoženja, bomo še naprej zagotavljali zaupnost vaših osebnih podatkov in
prizadete uporabnike obvestili, preden bodo osebni podatki preneseni ali bo začel
zanje veljati drug pravilnik o zasebnosti.
Vaše osebne podatke ščitimo z močnimi varnostnimi funkcijami, ki omogočajo stalno
zaščito vaših osebnih podatkov pred njihovim nepooblaščenim spreminjanjem,
razkritjem ali uničenjem. Če odkrijemo kaj tveganega, o čemer menimo, da bi morali
biti obveščeni, vas bomo takoj obvestili.

Preko registriranega uporabniškega imena in naslova elektronske pošte lahko
kadarkoli zaprosite za izpis svojih osebnih podatkov, za kakšne namene podjetje vodi
vaše osebne podatke, izrazite zahtevo za omejitev namena uporabe vaših osebnih
podatkov ali izrazite zahtevo za izbris vseh vaših osebnih podatkov, ki jih podjetje
Medico Veritas, d.o.o. ali njegovi pogodbeni partnerji vodijo.
V naših storitvah poskušamo zagotoviti, da so podatki zaščiteni pred naključnim ali
zlonamernim izbrisom. Zaradi tega lahko preteče nekaj časa od takrat, ko izvedemo
izbris določenega osebnega podatka, do takrat, ko so kopije teh podatkov izbrisane iz
naših aktivnih in rezervnih sistemov.
Kot upravljavec bomo v 15 (petnajstih) dneh od prejete zahteve ustrezno preprečili
uporabo osebnih podatkov za zagotavljanje prilagojenih storitev.
Vse osebne podatke hranimo za omejena obdobja, odvisno od vrste osebnega
podatka:
 Uporabniško ime: Do izbrisa na podlagi zahteve uporabnika.
 Elektronski naslov: Do izbrisa na podlagi zahteve uporabnika.

 IP Naslov: 5 let od zadnje aktivnosti na spletnem portalu My name is Covid – 19,
oziroma do izbrisa na podlagi zahteve uporabnika.

PRENOSI PODATKOV

Podjetje Medico Veritas d.o.o. za potrebe zbiranja, hrambe in obdelave osebnih
podatkov uporablja strežnike ponudnikov v oblaku, ki so fizično locirani na različnih
lokacijah, tudi na lokacijah izven države v kateri prebivate. Zakoni o varstvu podatkov
se razlikujejo med državami, pri čemer nekateri od njih zagotavljajo večjo stopnjo
varstva kot drugi. Ne glede na to, kje se zbirajo, hranijo ali obdelujejo vaši podatki,
uporabljamo enake zaščitne ukrepe, kot so opisani v tej izjavi.

SPREMEMBA IZJAVE

Izjavo o varstvu osebnih podatkov občasno spremenimo. Vaših pravic iz te izjave o
varstvu osebnih podatkov ne bomo okrnili brez vašega izrecnega soglasja. Datum
objave izjave o varstvu osebnih podatkov je vedno naveden spodaj, ogledate pa si
lahko tudi arhivirane različice. Če so spremembe večje, bomo prikazali vidnejše
obvestilo (ob nekaterih večjih spremembah vam bomo poslali tudi obvestilo na vaš
elektronski naslov).
Upravitelj osebnih podatkov je podjetje Medico Veritas d.o.o.
V primeru vprašanj vezanih na obdelavo vaših osebnih podatkov lahko stopite v stik z
našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov preko sledečih kontaktov:

Odvetniška pisarna Simona Marko
Ulica heroja Bračiča 12, 2000 Maribor,
T: +386/2/252 26 80
GSM: +386/70/799 980
E-Mail: info-odvetnica.marko@siol.net