Pravilnik in splošni pogoji

  1. člen: Pravila obnašanja uporabnikov

Na forumih portal My name is Covdi – 19 ima vsak pravico izraziti svoje mnenje, stališče, izkušnje in doživetja, pri čemer ne sme:

  1. zasmehovati in žaliti drugih uporabnikov foruma,
  2. ščuvati k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti.
  3. Osebno mnenja izraža z argumentirano repliko in ne uporablja neprimernih izrazov.

 

  1. člen: Ukrepi moderatorja/administratorja

Moderator/administrator skrbi za nemoteno komunikacijo in pomaga uporabnikom pri uporabi sistema. Po potrebi lahko moderator/administrator v 24 urah sporočila z neprimerno vsebino ali žaljivimi pripombami spremeni, zaklene in/ali skrije za branje, brez obrazložitve.

Moderator/administrator presoja o primernosti objavljenih vsebin.

Po lastni presoji si moderator/administrator, da ob sumu zlorab sistema ali kršitvah pravil obnašanja, posameznemu uporabniku omejijo ali prekinejo dostop do strani.

 

  1. člen: Pritožbe in komentarji uporabnikov

Vse pripombe na delovanje sistema, delo moderatorja/administratorja, glede vsebine tem in druga opažanja, lahko uporabniki sporočijo na elektronski naslov marketing@mynamecovid-19.net ali s klikom v forumu na povezavo »Prijavi objavo«. Administrator komentarje pregleda v najkrajšem možnem času, jih po potrebi odstrani v treh (3) delovnih dneh in po potrebi uporabniku poda povratne informacije.

 

  1. člen: Uporaba omrežja

Registriran uporabnik se ob registraciji zaveže, da se strinja z določbami navedenimi na tej strani in v Splošnih pogojih. Neregistriran uporabnik pa se za spoštovanje navedenih pogojev strinja od oddaji sporočila na forumu. Uporabnik sam odgovarja za vsebino, ki jo napiše in za njo prevzema polno odškodninsko odgovornost, ter se zaveda možnosti pasivne legitimacije v primeru spora ali zahtev pristojnih organov.

Uporabnik je dolžan zaščititi uporabniško ime z ustrezno varnim geslom (priporočeno je vsaj šestmestno geslo s kombinacijo malih in velikih črk in številk) in ga varovati pred drugimi osebami. Upravljavec lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena posamezniku, ki nakazuje na drugo osebo, zlorablja pravo blagovnih znamk, je obsceno, nesprejemljivo, krši druga pravila, zlonamerno posnema uveljavljene vzdevke drugih podob uporabnikov.

Upravljalec priporoča da vzdevek (avtor), ki ga redno uporabljate, registrirate in s tem preprečite, da ne bi prihajalo do zamenjav in drugih neprijetnosti. Upravljalec vas prosi, da pred odpiranjem nove teme uporabite iskalnik in da se pri pisanju komentarjev na objavljena sporočila držite teme.

Odkrito in prikrito oglaševanje (komunikacija v forumu z uradnim imenom podjetja ali imenom blagovne znamke, oglaševanje sloganov, objava povezav na druge spletne strani, vse prikrite oblike oglaševanja, kot npr. gverila marketing, prodaja in komercialne raziskave v forumih) podjetje Medico Veritas, d.o.o. zaračunava po veljavnem ceniku. Podjetje Medico Veritas d. o. o. ima pravico ob vsakem ugotovljenem prikritem oglaševanju kot je opisano v prejšnjem stavku, podjetju/osebi ki se prikrito oglašuje, izstaviti račun, podjetje/oseba pa je dolžno zaračunano storitev plačati.

 

  1. člen: Posebno opozorilo

Podatki objavljeni na spletnih straneh so namenjeni splošnemu informiranju in ne morejo nadomestiti osebnega obiska pri zdravniku ali drugem ustreznem strokovnjaku. Če menite, da potrebujete strokovno pomoč, se obrnite na osebnega zdravnika ali ustrezno ustanovo.
Prosimo, upoštevajte, da se objavljena vsebina in informacije lahko dnevno spreminjajo in postanejo zastarele. Za objavljene vsebine ne prevzemamo odgovornosti.

Sporočila na forumih so mnenje posameznika in ne nujno stališče upravljavcev spletnih strani. Upravljalec ni v nobenem primeru odgovorno za vsebino sporočil in datotek, ki jih objavljajo uporabniki na forumu.

 

  1. člen: Avtorske pravice

Portal My name is Covid – 19 je v lasti podjetja Medico Veritas d.o.o. Vse pravice so pridržane.

Z objavljanjem vsebin s strani uporabnikov na portalu My name is Covid – 19, le-ti s tem podjetju Medico Veritas, d.o.o. podelijo pravico do uporabe vsebin, ki jih ustvarijo in jih delijo z drugimi uporabniki.

To velja zlasti kadar uporabniki objavljajo vsebino za katero veljajo pravice intelektualne lastnine (tekst, fotografije, video …). S tem podjetju Medico Veritas d.o.o. podeljujejo neizključno, neodplačno, prenosljivo in teritorialno neomejeno licenco z možnostjo podlicenciranja in brez tantiem. S to licenco lahko Medico Veritas d.o.o. vsebine uporabi za javne in komercialne objave in jih deli na ostala medmrežja ter uporabi za ostale namene delovanja podjetja.

Vsebine na portalu lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb, zato je vsakršno posredovanje informacij dovoljeno samo s pisno odobritvijo upravljalca. Za kakršno koli uporabo vsebine s teh strani, se lahko obrnete na naš naslov marketing@mynameCovid-19.net.

Reproduciranje vsebine s strani je dovoljeno izključno s pisnim dovoljenjem upravljalca. Upravljalec portal My name is Covid – 19 si pridržuje pravico do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe, pri čemer ostaneta vir in identiteta pisca skriti, kakor tudi ne razkriva izvora in identitete pisca.

 

  1. člen: Viri slikovnega materiala:

lastne zbirke in ……..

 

Za več informacij pišite: E-pošta: marketing@mynameCovid-19.net

Postojna, 05. 11. 2021